Sipoonkorpi kansallispuistoksi

Maanantaina Vantaan Vihreä valtuustoryhmä teki aloitteen Sipoonkorven kansallispuiston puolesta


Aloitteessa vaaditaan:
-Kaupunki käynnistää valmistelun Sipoonkorvessa omistamiensa maiden
liittämiseksi vireillä olevaan luonnonsuojelualueeseen.
-Kaupunki edistää käytettävissään olevin keinoin kansallispuiston
muodostamista Sipoonkorpeen.

Aloitteen allekirjoitti 43 valtuutettua eli yli puolet Vantaan valtuutetuista. Allekirjoittajia oli yli puoluerajojen ja allekirjoittajien joukossa oli koko valtuuston puheenjohtajisto.

On hienoa, että allekirjoittajia tuli niin paljon. Kenellekään ei voi olla epäselvää valtuuston kannattavan hanketta.

Sipoonkorpi on Nuuksion ohella toinen laaja hyvin säilynyt metsäalue pääkaupunkiseudulla. Nuuksio ei yksin riitä suojelutarpeisiin eikä kasvavaan virkistykseen ja retkeilyyn. Sipoonkorpi on Nuuksiota helpommin saavutettavissa pääkaupunkiseudun itäosista. 

Ympäristöministeriö valmistelee asetusta, jolla valtion omistamasta 1440 hehtaarin laajuisesta alueesta muodostettaisiin Sipoonkorpeen luonnonsuojelualue. Kaupungin omistamat maat voitaisiin liittää tulevaan luonnonsuojelualueeseen joko sellaisinaan tai ryhtymällä maanvaihtoon valtion kanssa. Maanvaihdon avulla muodostuisi järkevä valtion hallinnoima kokonaisuus Sipoonkorven kansallispuistoksi. Sekä luonnonsuojelualueen laajentaminen että kansallispuiston edistäminen edellyttävät Sipoonkorvessa maata omistavien kaupunkien aloitteellisuutta.