Viimeinen kesälomani viikonloppu on kovasti vihreä. Olin tänään pääkaupunkiseudun kolmen kunnan vihreiden valtuutettujen yhteiskokouksessa. Aiheena oli tällä kertaa joukkoliikenne. Kävimme hienoa keskustelua ja yhteinen kannanotto tehtiin. Oli hienoa, että niin suurella porukalla voitiin yhdessä pohtia joukkoliikenteen kehittämistä. Aihe oli yhteinen ja tärkeä ja juuri sellainen, missä yhteistyöllä saadaan tuloksia aikaiseksi.

Laitan kokouksen lehdistötiedotteen tämän viestin loppuun.

Huomenna suuntaan Järvenpään vihreiden kojulle kävelykadulle. Järvenpäässä on Maa elää tapahtuma ja siellä on myös vihreiden koju. Itse aion olla paikalla klo 10-13. Otan mukaan ensimmäisen erän kampanjakangaskasseja. On hauskaa mennä tapaamaan ihmisiä. Toivottavasti sää suosii!
Pääkaupunkiseudun vihreät:
Vauhtia Vantaan Kehäradalle


Pääkaupunkiseudun vihreiden mielestä joukkoliikenteen
kulkumuoto-osuutta on kasvatettava. Tähän voidaan päästä vain
pitkäjänteisillä toimilla, joilla parannetaan joukkoliikenteen
sujuvuutta ja kilpailuasemaa yksityisautoiluun nähden. Myös
autoilijat hyötyvät liikenteen sujuvoitumisesta, kun suurempi osa
matkoista tehdään joukkoliikenteellä.

Pääkaupunkiseudulla tarvitaan merkittäviä investointeja uusiin
joukkoliikenneyhteyksiin. Kiireellisin on Vantaan Kehärata, joka on
suunnittelun osalta muita hankkeita pidemmällä. Kehä-radan rahoitus
tulee päättää jo valtion ensi vuoden talousarviossa. Muuten vaarana
on muiden välttämättömien hankkeiden, kuten Etelä-Espoon
raideyhteyden tai Raide-Jokerin ja muiden poikittaisen
joukkoliikenteen kehittämisen viivästyminen.

Lähivuosina investointitarve on erittäin suuri, ja useiden isojen
hankkeiden yhtäaikainen toteuttaminen perinteisellä
budjettirahoituksella haastavaa. Rahoituksessa tulee tutkia uusia
vaihtoehtoja, kuten maanmyyntitulojen rahastointia, jälkirahoitusta
tai maankäyttösopimuksia. Raideliikenteen osuutta investoinneissa
tulee lisätä. Myös ajoneuvoliikenteen väylä- ja ruuhkamaksuja tulee
selvittää.

Joukkoliikenteen suosioon vaikutetaan huolehtimalla sen laadukkaasta
tarjonnasta ja matkalippujen edullisuudesta. Vihreät kannattavat
YTV:n hallituksen esitystä pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen
tukemiseksi, kuten muualla maassa jo tehdään. Valtion on turvattava
maan ainoan metropolialueen kilpailukyky ja kohdistettava rahoitusta
sinne, missä suurimmat joukot liikkuvat. Tällä hetkellä valtio
kohtelee sekä eri kulkumuotoja että maan eri osien liikennehankkeita
epätasa-arvoisesti. Valtion osuus joukkoliikennehankkeiden
rahoituksessa tulee nostaa vähintään samalle tasolle kuin
tiehankkeissa.

Valtuustojen vaikutusmahdollisuuksia on tärkeää vahvistaa.
Joukkoliikenteen kattavuudesta, palvelutasosta ja hinnasta
päättäminen on keskeinen osa kunnallista päätöksentekoa, joka kuuluu
vaaleilla valituille luottamushenkilöille.

Pääkaupunkiseudun vihreät linjasivat seudun joukkoliikenneasioita
kolmen vihreän valtuustoryhmän yhteiskokouksessa Helsingissä.