Joskus tuntuu, että kunnallispolitiikka on eräänlaista säästöpolitiikkaa. Sittenkin, vaikka mukana olevat tietäisivät missä mennään...


Vantaalla kunnallista kotihoidontukea leikattiin viimeksi vuonna 2005. Sillä piti saada säästöä 1,2-1,4 miljoonaa euroa vuodessa. No toisin kävi, mitä kyllä ennustettiin jo päätöksentekovaiheessa. Kaupunginhallitus on jo saanut asiasta selvitystä ja sama selvitys on tulossa myöhemmin myös kaupunginvaltuustoon.

Tuen laskeminen on aiheuttanut päivähoidon tarpeen lisääntymistä. Kuukausittain lähes 300 alle 3 vuotiasta lasta enemmän on ollut päivähoidossa vuonna 2006 kuin vuonna 2004! Prosentteina lasten määrä kotihoidontuella on laskenut 60%:sta 53%:n. Samaan aikaan on noussut myös yli 3-vuotiaiden lasten suhteellinen määrä päivähoidossa n.2%. Naapurikaupungeissakin alle 3-vuotiaiden hoidon tarve on lisääntynyt (Helsingissä n 3% ja Espoossa n 2%)  – sen voi arvioida johtuvan työllisyyden paranemisesta yms. Kuitenkin Vantaalla hoidon kysyntä on kasvanut selvästi enemmän. Jos lasten kotihoitoa tuettaisiin paremmin, se toisi kunnalle säästöjä! Kun todetaan, että tehty säästöratkaisu aiheuttaa suuret menot toisaalla, on uskallettava muuttaa linjaa. Kotihoidontuki pitäisi korottaa takaisin vuoden 2004 tasolle!