Marraskuun Vihreissä kahviloissa puhuttiin sosiaali- ja terveydenhuollon asioista. Tikkurilassa viime keskiviikkona keskusteltiin pitkään mm. syrjäytymisestä ja kärsimyksestä mitä siitä seuraa. Ja taloudesta, siitä ettei meillä oikeasti ole varaa jättää ennaltaehkäisevää työtä tekemättä.

Tässä perässä lehdistötiedote jonka teimme.

TIEDOTE                                                                   16.11.2006

Vantaalaiset Vihreiden eduskuntaehdokkaat: Ennaltaehkäisevän työn tekemättä jättämiseen ei ole varaa
Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa tehdyt "säästöt" ja karsinnat ovat pakottaneet kunnat paikkailemaan peruspalveluiden puutteita kalliilla erityishoidoilla. Verotulot hupenevat erikoissairaanhoitoon, lastensuojelun sijaishuoltoon ja korjaavaan päihdekuntoutukseen samalla kun peruspalveluista joudutaan edelleen karsimaan.

Lasten ja perheiden palvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom: "Kun asiakkaiden tuen tarvetta ei havaita ajoissa tai riittämättömät resurssit eivät mahdollista tuen tarjoamista niissä palveluissa, joissa asiakassuhteet ovat syntyneet, ohjataan asiakkaita jatkohoitopaikkoihin erikoissairaanhoitoon ja muihin erityisyksiköihin, joiden mahdollisuus vastata kasvavaan asiakasvirtaan on rajallinen. Kunnallisia peruspalveluja leikkaamalla olemme näin synnyttäneet lisääntyneen erityisyksiköiden tarpeen."

Tehokkainta erityistarpeisiin vastaamista on järjestää riittävän laadukkaat, toimivat ja monipuoliset peruspalvelut, joista lähetteitä erityispalveluihin tarvittaisiin vain pienelle osalle asiakkaista. Jos ongelmat kyetään ratkaisemaan niiden ollessa vielä vähäisempiä, selvitään kevyemmillä tukitoimilla, lyhyemmillä hoitoajoilla ja nopeammalla avun saamisella. Avun saannin pitkittyminen lisää myös syrjäytymisriskiä. "On uskallettava lisätä resursseja peruspalveluihin. Pitkällä tähtäimellä se tulee kunnille edullisemmaksi. Kunnat tarvitsevat laskentamalleja, joilla voidaan arvioida tehtyjen ratkaisujen vaikutuksia yhtä yksikköä laajemmin", kätilö Laura Häggblom vaatii.

Ennalta ehkäisevään työhön painottuva palvelujärjestelmä on sekä taloudellisesti kannattava että inhimillisesti järkevä; asiakkaiden ja potilaiden ei tarvitse odottaa vaivojensa ja ongelmiensa pitkittymistä ja kroonistumista hoitojonoissa. Ajoissa saatu hoito on myös tuloksellisempaa. "Rikollisuus ja päihteiden käyttö ovat vahvasti sidoksissa keskenään. Varhainen puuttuminen päihde- ja mielenterveysongelmiin sekä perheiden tukeminen ennaltaehkäisevät rikollisuudesta aiheutuvia kustannuksia ja kärsimyksiä", toteaa varatuomari Hannu Kokko.