Tänään selvitysmies Pekka Myllyniemi antoi esityksensä Helsingin ja Sipoon osakuntaliitosasiasta.


Ehdotus on kyllä pettymys. Helsinkiin liitettäisi alue, jossa on mukana paljon Sipoonkorven maita. Ehdotus vaarantaa Sipoonkorven kansallispuiston toteutumisen lisäämällä kaavoituspainetta arvokkaalle metsäalueelle.


Rakentamisen tulee kohdistua erityisesti Porvoonväylän eteläpuolelle.


On hyvä, että ehdotusalue on pienentynyt alkuperäisestä Helsingin esityksestä ja että mm Ingmanin tehtaat jää Sipoolle.


Alkuperäinen esitys olisi vaarantanut pahasti Sipoon kunnan olemassaoloa- se olisi vienyt niin ison siivun asukkaita ja siis verotuloja.


Seutuyhteistyö on tarpeen, mutta Helsingin tapa toimia asiassa on kyllä ollut aika erikoinen. Ei muussakaan kanssakäymisessä pakottamalla saada yhteistyötä sujumaan. On vaikea uskoa, että jos Helsinki saa tahtonsa läpi, että yhteistyösuhteet Sipoon ja Helsingin päättäjien välillä pitkään aikaan olisivat toimivat. Siitä kärsivät kuntalaiset- kaikissa alueen kunnissa.