Espoossa keskustellaan hoitohenkilökunnan ruokailusta. Kyse on siis siitä onko ruoka-aika työaikaa vai ei.
 
Asia on oikeastaan aika yksinkertainen.

Työ- ja virkaehtoehtosopimus mahdollistaa molemmat. Tavallisinta on ja  sairaalatyössä lähes ainoa käytössä oleva vaihtoehto että työntekijä saa ruokailla työaikana. Silloin se on työaikaa ja työntekijä saa ruokailla enintään 20 minuuttia. Työntekijä on kokoajan käytettävissä -esimerkiksi vuodeosastolla se tarkoittaa sitä, että soittokellon soidessa hoitaja lähtee kesken ruokailun vastaamaan ja palaa syömään kun ehtii... Työpaikalta ei saa poistua. Käytännössä kiireisenä aikana ei juuri syömässä käydä tai syömään meno venähtää pitkälle iltapäivään. Hiljaisena aikana sitten saatetaan viivähtää kauemmin syömässä.
Jos ruokailu ei ole työaikaa, se on välttämätöntä suunnitella työvuorolistaan. Ruokatunti kestää silloin vähintään 30 minuuttia, työntekijä saa poistua työpaikalta eikä häntä saa käyttää työhön... Työpäivä pitenee (30 minuuttia) mutta työaika pysyy samana. Esimerkiksi nyt tavallinen hoitajan työpäivä on klo. 7.30-15.30 ja ruokailuaika on 20 minuuttia jossain välissä. Vaihtoehtoisesti työpäivä voisi olla klo 7.30-16.00 jossa on ruokatunti klo 12.00-12.30. Työaikaa olisi 4,5 tuntia + 3,5 tuntia eli sama 8 tuntia kuin ensimmäisessäkin vaihtoehdossa.
Ajanvarauksessa se aiheuttaa sen, että ajanvarauksiin tulee tauko. Useimmissa työyksiköissä se aiheuttaa tarpeen palkata lisää henkilökuntaa- jos toimintaa ei voida pysäyttää - osastot ja päivystys - joudutaan helposti palkkaamaan vähintään yksi 1/2 hoitaja pelkästään ruokailuja mahdollistamaan vaikka ruokailu olisi porrastettu.

Molempien järjestelmien käyttö on mahdollista. Kunhan siitä sovitaan paikallisesti kumpaa järjestelmää käytetään. Ja sopiminenhan ei tarkoita sitä, että työnantaja ilmoittaa uudesta systeemistä, vaan asiasta pitää neuvotella...

Itselläni on 20-vuoden kokemus sairaalassa ruokailusta. Uskon, että kummankin järjestelmän käyttäminen on mahdollista. Pidän vaarallisena tilannetta, jossa ruoka-aika vaihdetaan olemaan vapaa-aikaa ellei muutosta suunnitella huolellisesti ja työntekijöillä ei ole realistista mahdollisuutta poistua työpaikan ulkopuolelle syömään. Silloin muutos johtaa työajan pitenemiseen. Harva haluaa työpäiviin pidennystä, vaikka joskus olisikin ihana saada poistua välillä työpaikalta.