Vihreiden perustulomalli esiteltiin helmikuussa, nyt siitä julkaistiin tarkemmat laskelmat. Laskelmilla selvennetään sitä, että perustulo on toteutettavissa kustannusneutraalisti. Kyse on tässävaiheessa keskustelunavauksesta. Toivottavasti keskustelu perusturvan uudistamisesta kiihtyy ja vähitellen päästään ottamaan askeleita perusturvan perusremontissa!

Perustulo olisi nykyistä sosiaaliturvajärjestelmää oikeudenmukaisempi tapa tasata tuloja. Useimpien ihmisten käteen jäävät ansiot eivät oleellisesti muuttuisi. Kuitenkin perustulosta hyötyisivät erityisesti pieni- ja keskituloiset, pätkätyötä tekevät, pienyrittäjät ja opiskelijat.

Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on aivan liian monimutkainen. Siinä jää silti väliinputoajia. Ongelmallisinta nykyjärjestelmässä on se, että hyvin monella työnteko ei kannata, järjestelmä passivoi. Sosiaaliturvan varassa elävillä on monenlaisia kannustinloukkuja nykyisin. Opiskelija saa tienata vain 500 euroa/kk, ettei tuki pienene. Samoin melkoinen osa työmarkkinatuella olevista on tilanteessa, jossa ei kannata ottaa vastaan lyhytaikaista tai keikkaluonteista jatkuvampaakin työtä, kun palkkatulo leikkaa tukia ja nostaa verotuksen korkeaksi.

Nykyjärjestelmässä tuen määrään vaikuttaa kohtuuttoman paljon millä "statuksella" on perusturvalla. Esimerkiksi äitiyden perusteella (jos ei ole ollut edellisenä verotusvuonna töissä vaan on esim. opiskellut) perusturva on paljon huonompi kuin työttömyyden perusteella.

Perustulojärjestelmässä työnteko kannattaa aina. Perustuloa ei oteta pois vaikka onnistuu lisäksi löytämään työtä.

Vihreiden perustulomallissa erityisesti pienituloisten sekä useimpien keskituloisten käteen jäävät ansiot lisääntyvät. Väestön rikkaimman kymmenyksen käteen jäävät ansiot supistuvat hieman. Keskeisintä on kuitenkin perustulon vaikutus arjen turvallisuuteen: se parantaa pätkätyöläisten, opiskelijoiden ja pienyrittäjien asemaa. Myös vakituisessa työssä oleville se antaa uusia mahdollisuuksia elämänvalintojen tekemiseen, esimerkiksi pienten lasten vanhemmille työajan lyhentäminen tulee helpommaksi.

Vihreän perustulomallin ABC:

http://www.vihreat.fi/perustulo

Sieltä löytyy myös erittäin selkeä kaavio jossa näkyy kuvana perustulo, verot ja käteen jäävä palkkatulo. En koeta siirtää sitä tänne blogiin, kaavakuvien siirtoa en ole aiemmin onnistunut oikein tekemään.