Vihreät ovat Vihreiden niittyjen ja uudistusmielisten listoilla

Vihreät haluavat uudistaa kirkkoa ja omaa seurakuntaa. Vihreitä on erilaisilla uudistusmielisten listoilla mm. Tulkaa kaikki -listoilla yli viidessäkymmenessä seurakunnassa ainakin 160.
Vihreät Niityt -ehdokaslistoja on kymmenessä seurakunnassa. Itse olen mukana Tikkurilan seurakunnassa Vantaalla. Valtuustoon numeroni on 31, kirkkoneuvostoon 80.

Kirkon srk-vaalisivut: http://evl.fi/Vaalit.nsf

Vihreiden vaaliteemoja ovat yhteisöllisyys, avoimempi päätöksenteko ja erilaisten vähemmistöjen asema kirkossa. Vihreät haluavat vahvistaa diakoniatyötä, herkistää näkemään ihmisten hätää ja lisätä kansainvälistä vastuuta.
Ihmisarvoa on puolustettava. Erilaisilla vähemmistöillä on myös oltava oikeus kirkon täysivaltaiseen jäsenyyteen.
Kirkolla on merkitystä myös nuorille aikuisille, jos se ottaa
aktiivisemman roolin yhteiskunnallisena vaikuttajana. Käytännössä se johtaa ympäristöasioiden konkreettisempaan huomioimiseen, vähemmistöjen aseman parantamiseen, sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja hallintorakenteiden uudistamiseen. Maallikoiden ja kirkon luottamushenkilöiden asemaa on parannettava myös käytännössä.

Vihreät odottavat kirkolta näkyä ja halua lähestyä jäseniään.
Jämähtäneitä kirkollisia rakenteita on tuuletettava.

"Uudista kirkkoa, äänestä vihreitä rakentamaan kotiseurakuntaasi!"

Ennakkoäänestys  30.10.-3.11.

Varsinainen  äänestys: 12-13.13.11.

MUISTA  ÄÄNESTÄÄ!